Τρίτη, 24 Νοεμβρίου 2009

Πρόγραμμα 2ου Πανελληνίου Πρωταθλήματος
Επιχειρηματολογίας Ο.Π.Α.

ΣΑΒΒΑΤΟ 28/11/2009

9:00 - 10:00 Προσέλευση - Εγγραφές Ομάδων και Πρωινό
10:00 - 10:30 Παρουσίαση Κανόνων Debate
10:30 - 11:00 Ανακοίνωση Θέματος και Κλήρωσης
11:00 - 11:30 Προετοιμασία 1ου Γύρου και Ενημέρωση Κριτών
11:30 - 13:00 1ος Γύρος - Προφορική κρίση
13:00 - 13:30 Διάλειμμα για Καφέ
13:30 - 14:00 Ανακοίνωση Θέματος και Προετοιμασία 2ου Γύρου
14:00 - 15:30 2ος Γύρος - Προφορική κρίση
15:30 - 16:30 Διάλειμμα για Φαγητό
16:30 - 17:00 Ανακοίνωση Θέματος και Προετοιμασία 3ου Γύρου
17:00 - 18:30 3ος Γύρος - Προφορική κρίση
18:30 - 19:00 Ανακοίνωση επόμενης μέρας

ΚΥΡΙΑΚΗ 29/11/2009


9.00 - 10.00 Προσέλευση Συμμετεχόντων και Πρωινό
10:00 - 10:30 Ανακοίνωση Θέματος και Προετοιμασία 4ου Γύρου
10:30 - 11:45 4ος γύρος
11:45 - 12:15 Διάλειμμα
12:15 - 12:45 Ανακοίνωση Θέματος και Προετοιμασία 5ου Γύρου
12:45 - 14:00 5ος γύρος
14:00 - 15:00 Διάλειμμα Φαγητού
15:00 - 15:30 Ανακοίνωση Πρόκρισης - Ανακοίνωση Θέματος και
Προετοιμασία ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΥ
15:30 - 17:00 ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ
17:00 - 17:30 Διάλειμμα
17:30 - 18:30 Ανακοίνωση Πρόκρισης - Ανακοίνωση Θέματος και
Προετοιμασία ΤΕΛΙΚΟΥ - Ομιλίες επίτιμων καλεσμένων
18:30 - 20:00 ΤΕΛΙΚΟΣ
20:00 - 21:00 Απονομές βραβείων και πιστοποιητικών
21:00 Έξοδος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου